Vosselaar 1700/2014

Kaarten van Vosselaar tussen 1700 en 2014

Fricx kaart.

De Kaart van de “Provinces des Pays-Bas” – 1712
Eugène Henri Frickx (1644-1730) kwam uit een Brusselse drukkersfamilie.  Tussen 1706 en 1712 publiceerde hij 24 kaartbladen die het huidige Belgische grondgebied overdekken.  De schaal van deze kaarten varieert tussen 1:110 000 en 1:120 000.
Bron en meer info: NGI

Fricx kaart
Fricx kaart
Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) – 1771 …

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden.  Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa.

De afbeelding hieronder is een deel van de kaart met Vosselaar en zijn omgeving.
Op de kaart zie je ‘ VORSSELAER ‘ staan, meer info hierover.

Bron: NGI (Nationaal Geografisch Instituut)

Klik op de kaart om ze te vergroten.

Ferrariskaart
Ferrariskaart

Op basis van de Ferrariskaart (circa 1775) zijn vijf woonkernen te onderscheiden: het omvangrijke gehucht “Bolck”, Vosselaar-dorp met een dubbele kern namelijk de Cingel (ten Westen) en de kleinere kern aan de kruising Kerkstraat-Molenstraat-Bergeneinde (ten Oosten) en de kleinere gehuchten “Hoeven”, “Galgeneynde” en “Hofeynde”.

Vandermaelen kaart 1846 -1854
Vandermaelen-kaart
Vandermaelen-kaart

De krachtlijnen van het huidig stratenpatroon in deze gehuchten zijn nog duidelijk herkenbaar op de oude kaarten.
Ook het tracé van de oude heerbaan Turnhout-Antwerpen op grondgebied Vosselaar is nog duidelijk terug te vinden in het huidige stratennet: enerzijds via de as Oudebaan-Berkenmei als verlengde van de as Molenstraat-Zandstraat-Galgenbeekweg te Turnhout, en anderzijds via de as Stoktsebaan-Kapelstraat-Hofeinde als verlengde van de weg langs het Stokt te Turnhout.

Vosselaar 2014
Vosselaar 2014

Evolutie van het inwoneraantal.

  • 19e eeuw
Jaar 1806 1816 1830 1846 1856 1866 1876 1880 1890
Inwoneraantal 489 537 631 866 910 1006 1039 1076 1093

Opmerking: resultaten volkstellingen op 31/12

  • 20e eeuw tot aan herinrichting gemeenten
Jaar 1990 1910 1920 1930 1947 1961 1970 1976
Inwoneraantal 1333 1630 1822 2424 3578 5522 7152 8187

Opmerking: resultaten volkstellingen op 31/12 tot en met 1970 + 31/12/1976

  • Na de gemeentelijke herinrichting
Jaar 1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012
Inwoneraantal 8187 8559 8889 9324 9640 10.015 10.158 10.713

Opmerking: inwoneraantal op 01/01 – Bron NIS

Tijdens de fusie van de Belgische gemeenten in 1976 werd afgezien van het plan om Vosselaar te fusioneren met de stad Turnhout.  Vosselaar was zodoende één van de weinige gemeenten die in zijn omvang behouden bleef.