Disclaimer

De gebruiksvoorwaarden (disclaimer) zijn aangebracht.

Hieronder een stukje uit de voorwaarden.

1. Gebruiksvoorwaarden website.

1.1 Het gebruik van de website www.toerismevosselaar.be, is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Toerisme Vosselaar vzw kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel Toerisme Vosselaar vzw hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Toerisme Vosselaar vzw kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 Toerisme Vosselaar vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

De volledige tekst kan je lezen door onderaan de pagina op Disclaimer te klikken.