Onze-Lieve-Vrouwekerk

Niet te missen op het dorpsplein is de neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk.  Deze kerk werd in 1877 gebouwd naar een ontwerp van Pieter Jozef Taeymans*.   De oude kerktoren bleef behouden en dateert van 1430.  De kerk en het orgel zijn in 1975 erkend als beschermd monument.

*Het voormalige gemeentehuis (nu jeugdhuis De Nok) is een ontwerp van Jules Taeymans, zoon van Pieter Jozef Taeymans.

afb. Kerk
De Onze-Lieve-Vrouwekerk gebouwd in 1886
In de kerk vinden we het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw, gekapt uit perelaar en daarna verguld.  Het beeld werd, volgens de legende, gevonden omstreeks 1220 en wordt al vele honderden jaren vereerd door de bevolking van Vosselaar en bedevaarders uit de omgeving.  Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat het beeld dateert van de 13de eeuw. Ook nu nog komen devote vereerders de hulp vragen van de “Troosteres der Bedrukten”.  De Mariaverering is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk teruggelopen, maar bleef echter wel leven in de vele wijkkapelletjes.  Links naast de ingang van de Onze-Lieve-Vrouwekerk vindt u de gedenksteen van Adriaen Ghys.
Verbuecken orgel
Verbuecken orgel
In de kerk bevind zich het gerestaureerde Jacobus Verbueckenorgel van 1739.  Uniek in dit orgel is de Voix Humaine 8v, het is het enig exemplaar dat bewaard bleef.  Meer informatie hierover op de website van Orgelcomité Vosselaar. Foto’s van in de kerk.  De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw werd er vooral bekend door de belangstelling en betrokkenheid van Maria van Hongarije.  Zij stimuleerde onder andere de komst van bedevaarders uit Turnhout.  Het belang van Vosselaar is ook af te leiden uit het feit dat ze vermeld wordt in de ‘Brabantia Mariana’ van Wichmans (1632) en in de ‘Diva Virgo Candida’ van Gerardus Van Herdegom (1650).

Anno 1950-60
Processie in Vosselaar
1950-60
Foto van R. Woestenborghs.
Anno 1950-60
Processie in Vosselaar
1950-60
Foto van R. Woestenborghs.