Konijnenberg

lees ook:

extra info over Konijnenberg 
ontstaan van de Konijnenberg

Midden in het centrum van Vosselaar ligt een opmerkelijke groene zone: de Konijnenberg.
Deze sikkelvormige landduin ligt 36,33 meter boven de zeespiegel, wat hem tot de hoogste stuifduin van de Antwerpse Kempen maakt.  De Konijnenberg ligt uitgespreid over een lengte van 700 meter en een breedte van 70 tot 120 meter.  De hoogte van deze stuifduin van donkergele zavel wordt aangeduid met een hoogtepaal.

afb. Konijnenberg
De Konijnenberg, hoogste stuifduin van de Antwerpse Kempen

De berg en zijn groene omgeving (18 ha) werden door “Monumenten en Landschappen” beschermd en behoren grotendeels toe aan de gemeente.  De toegang tot het domein is dan ook vrij.

De Konijnenberg is zowel ’s zomers als in de winter een speelterrein voor groot en klein.  Af en toe worden er ook activiteiten georganiseerd.  De berg is dan ook niet voor niets hét uithangbord van Vosselaar!

Kapel konijnenberg
Kapel konijnenberg

Een beetje extra info over de konijnenberg:

Een bijzonder mooi voorbeeld van eikenhakhout op een stuifzandrug is de Konijnenberg in de gemeente Vosselaar.  Hier vinden we oude hakhoutstoven van Zomereik van vrijwel zeker middeleeuwse oorsprong.  Er is veel oorspronkelijk genenmateriaal bewaard gebleven.  De zeer oude eikenstoven bereiken enorme omvangen, tot meer dan 15 meter.

Op een honderdtal meter van de dorpskerk te Vosselaar ligt een merkwaardige landduin, de Konijnenberg. De oriëntatie van deze duin is noordoost- zuidwest.

Op de Ferrariskaart van het einde van de 18de eeuw is de Konijnenberg ingekleurd als een onderdeel van een uitgestrekter duinengebied.  De Konijnenberg ligt precies op de grens tussen de heide en het 18de-eeuwse Vosselaarse landbouwareaal.  Bij hevige wind kregen de akkers die aan de heide grensden, af te rekenen met inwaaiend stuifzand.

15de-eeuwse Vosselaarse archieven rapporteren over de problemen van zandverstuivingen.
Dat deze problemen precies in die periode opduiken, is geen toeval.  De tweede helft van de 15de eeuw staat immers bekend als het begin van de kleine ijstijd, met lagere temperaturen en verhoogde windactiviteit (Buisman 1998).
Eén van de middelen tegen zandverstuivingen was het aanplanten van berk en eik in de heide.  Op de grens tussen de heide en het akkerareaal legde de landbouwer een houtwal aan met bomen, struiken en/of hakhout. Vandaag treffen we nog steeds eeuwenoude eikenhakhout aan op de Konijnenberg.  De gelijkenissen met houtwallen op de Veluwe zijn treffend (Maes & Rövekamp 2005). De houtwallen waren bedoeld om de akkers tegen instuivend zand te beschermen.  De aanplantingen van eiken moesten het zand vasthouden.

De combinatie van alle gegevens, de oriëntatie van de Konijnenberg, de ligging van de duin die de grens tussen heide en cultuurareaal markeert, de aanwezigheid van eeuwenoude hakhoutstoven, 15de-eeuwse zandverstuivingen, wijst in de richting van een middeleeuwse houtwal.

Eikenhakhout - Konijnenberg
Eikenhakhout – Konijnenberg

De bast van de eik werd vroeger veel gebruikt voor de leerlooierij.  Hierdoor ontstond al vanaf de vroege Middeleeuwen het eikenhakhout.

Jonge eiken werden op geringe hoogte afgezet, waarna er meerdere nieuwe uitlopers groeiden.
Elke 10 tot 12 jaar werden deze opnieuw gehakt.
Het hout werd als brandhout gebruikt.

Bron:
http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/283.pdf blz 36

http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/ecology/pdf-files/pdf-art/hilde/45-50_Natuur.Focus%202.pdf  blz 5

Het ontstaan van de Konijnenberg.

Door de universiteit Gent is er een onderzoek gebeurd met een nieuwe daterings techniek, naar het ontstaan/ouderdom van de Konijnenberg.
Deze techniek of methode werd hier voor het eerst toegepast en is vooral te danken aan geoloog Jan.
Het onderzoek werd opgezet en begeleid door Jasper Van Nieuwlandt en Dimitri Van Den Bergen.

De onthulling of bekendmaking gebeurde tijdens het evenement “Vlaanderen feest 2015”.
In de foto montage – Ontstaan konijnenberg – krijgt u o.a. te horen hoe het onderzoek is gebeurd en wanneer de Konijnenberg is ontstaan.