Kersttocht 2018

Mevrouw, Mijnheer!

Hartelijk welkom in de wonderlijke wereld van Ebenezer Scrooge, de held van onze Kersttocht van dit jaar.

De tocht gaat door op zaterdag 15 december.  U kan vanaf 17 u30, om het kwartier, starten met de begeleide wandeling, die vertrekt en eindigt aan ’t Kot, in de Adriaan Ghijsstraat.

Ook al is de tocht gratis, toch moet u zich hiervoor wel inschrijven via het eloket van de gemeente op www.vosselaar.be.
De laatste groep start om 20u30.  Nadien is er volop sfeer en gezelligheid op het kerstpleintje, naast ’t Kot.

Wij hopen u te mogen begroeten!
Het voorbereidingscomité.

Een Dia vertoning over Scrooge.

 

Ebenezer Scrooge

Bron :Wikipedia  De vrije encyclopedie

Ebenezer Scrooge is de hoofdpersoon uit de roman A Christmas Carol (1843) van Charles Dickens.

De inspiratie voor de naam van Dickens personage komt van een grafsteen van een zekere Ebenezer Lennox Scroggie waarop zijn beroep stond: “meal man” (graanhandelaar).  Dickens las dit als “mean man”.

Voor Engelstaligen is Scrooge een oude en verbitterde “vrek” en “misantroop”.  Die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt.  Dat is de “mooie” en hoopvolle kant van het Scroogeverhaal.

 

Op kerstavond 1843 verklaart Ebenezer Scrooge aan enkele mensen dat hij kerst niet zal vieren.  Verder weigert hij uitstel van betaling aan een schuldenaar en wil hij niet doneren aan het armenfonds aangezien deze armen volgens hem dood beter af zijn.  Hij krijgt een invitatie van zijn neef Fred voor het kerstfeest, maar weigert.  Ten slotte geeft hij met tegenzin zijn boekhouder Bob Cratchit voor de volgende dag betaald verlof op voorwaarde dat hij met tweede kerstdag ter compensatie vroeger start.

Scrooge bestelt een schamele maaltijd in een sjofel restaurant en weigert extra brood wanneer blijkt dat hiervoor een meerprijs wordt aangerekend.  Daarop gaat hij naar huis.  De deurklopper verandert plots in het gezicht van Jacob Marley, zijn voormalige zakenpartner die zeven jaar eerder stierf. Niet veel later verschijnt Marley als geest in het huis.  Hij is met zware kettingen behangen als straf voor zijn daden toen hij nog leefde en is gedoemd om zo eeuwig op aarde te vertoeven.  Marley waarschuwt dat Scrooge eenzelfde lot zal overkomen als hij zijn levensstijl niet aanpast.  Hij vertelt Scrooge dat hij nog een kans heeft om aan zijn lot te ontsnappen, door bezoeken van drie andere geesten.  Daarop verlaat Marley de kamer om zich aan te sluiten met andere geesten met eenzelfde lot als het zijne.

Om één uur ’s nachts verschijnt de Geest van Voorbije Kerst.  Hij  toont Scrooge de verdrietigste en de gelukkigste gebeurtenissen  uit diens verleden.  Zo werd de jonge Scrooge verstoten door zijn vader.  Ebenezer zit op kostschool en ook dit jaar lijkt het alsof hij met kerst thuis niet welkom is.  Plots komt zijn zus Fan hem ophalen en verklaart dat het karakter van hun vader is veranderd.  Verder toont de geest het jaarlijkse kerstfeest bij Scrooge’s voormalige werkgever Fezziwig waar Ebenezer ooit zijn huwelijksaanzoek deed aan zijn vriendin Alice.  Scrooge werd door de louche meneer Jorkin verleid om voor zijn bedrijf te komen werken en te kiezen voor geld en rijkdom. Op aanraden van meneer Jorkin nemen Ebenezer en Jacob Marley de zaak van Fezziwig over.  Alice zet de verloving stop omdat Scrooge meer interesse lijkt te hebben in geld dan in haar.  Ook toont de geest hoe de jonge Scrooge wegliep aan het sterfbed van Fan en weigerde om haar zoon Fred te bekijken.  Jaren later achterhalen Ebenezer en Jacob dat Jorkin een oplichter is en geld verduistert.  Daarop nemen ze de macht over en hernoemen het bedrijf naar “Scrooge & Marley”. Op 24 december 1836 is Jacob stervende.  Ebenezer weigert zijn enige vriend te bezoeken tijdens de kantooruren.  Wanneer hij uiteindelijk arriveert, is Marley zich er al van bewust dat hij voor eeuwig zal worden gestraft omwille van zijn hebberigheid en tracht hij Ebenezer te waarschuwen.  De Geest van Voorbije Kerst verwijt daarop Scrooge dat hij Marley’s geld en huis heeft ingenomen.

De Geest van de Huidige Kerst laat Scrooge zien hoe anderen dit jaar hun kerst zullen vieren.  Daarbij komt Scrooge te weten hoe arm Bob Cratchit in werkelijkheid is.  Ze kunnen zich amper een klein kerstdiner veroorloven.  Hun jongste kind Tim is kreupel en zal sterven aan zijn ziekte indien de toekomst niet zal veranderen.  Daarop toont de geest het kerstfeest bij zijn neef Fred.  Ten slotte haalt de geest twee zieke, gillende kinderen onder zijn mantel vandaan: Ignorance (Onwetendheid) en Want (Behoefte), die de belangrijkste oorzaken van het lijden in de wereld symboliseren.  De geest herinnert Scrooge aan diens eerdere uitspraak over de armen.

De Geest van Toekomstige Kerst wijst met zijn hand hoe de toekomst er volgens het huidige verloop zal uitzien.  Zo rouwt de familie Cratchit omwille van het overlijden van Tim. Verder vieren Fred en zijn familie feest omwille van het overlijden van Ebenezer.  Huishoudster Dilber heeft zelfs Scrooge’s huis leeggeroofd na diens dood.  Als Scrooge de derde geest smeekt om te vertellen wie die ouwe vrek is waarover iedereen zich vrolijk maakt, toont die hem zijn eigen grafsteen.  Daarop belooft Scrooge dat hij een andere levensstijl zal aannemen.

Scrooge ontwaakt in het heden als een totaal andere persoon.  Hij vervijfvoudigt het loon van mevrouw Dilber en laat een enorme kerstkalkoen afleveren bij de familie Cratchit.  Verder gaat hij toch in op de uitnodiging voor het kerstdiner bij Fred, waar hij warm wordt onthaald.  De volgende dag krijgt ook Bob opslag en Ebenezer belooft dat hij hulp zal zoeken voor Tim.

In de eindscène vermeldt een verteller dat Scrooge “de beste inwoner werd die de stad ooit heeft gekend” en Tim leerde wandelen zonder stok.